Historie

 

Virksomheden blev startet af smedemester Holmstol i 1896 som en traditionel smedevirksomhed i Århus midtby. I 1936 overtog smedemester Ingvard Michelsen virksomheden. Han videreførte traditionen med smedearbejde og startede en produktion af tyndplade produkter, Virksomheden udviklede og fik som den første i Danmark godkendt en branddør på statsprøveanstalten i 1951.


Virksomheden omdannedes i 1971 til et aktieselskab.

Tusindvis af ståldøre er siden hen leveret og monteret i de mest markante byggerier i Danmark, hvor de dagligt øger sikkerheden.

Virksomheden er i dag beliggende i den sydlige udkant af Århus, hvor den råder over et moderne produktionsapparat til fremstilling af det viste produktprogram.

luftfoto

Im-door beskytter mod brand, indbrud, hærværk og lyd

Ingv. Michelsen A/S

Søren Nymarksvej 19-21A

8270 Højbjerg

Tlf. 86 29 99 00 · Fax 86 29 99 19

im@im-door.dk · www.im-door.dk