Rigsarkivet

 

Til det nye rigsarkiv i København har im door forestået entreprisen med levering og montering af ca. 300 døre, porte og glaspartier til sikring af bygningen.
Døre og porte har en meget kompleks sikkerhed indbygget til, at modstå klima og trykforskelle, brandsikring og  indbrudssikring, alle med elektroniske funktioner indbygget.

 

 

 

næste

forrige

Rigsarkivet

Im-door beskytter mod brand, indbrud, hærværk og lyd

Ingv. Michelsen A/S

Søren Nymarksvej 19-21A

8270 Højbjerg

Tlf. 86 29 99 00 · Fax 86 29 99 19

im@im-door.dk · www.im-door.dk